ทะเลสาปแอฟริกา ที่มีพลังระเบิด

ในแอฟริกากลางเป็นทะเลสาบลึกที่มีแนวโน้มที่จะระเบิดเป็นอันตราย แต่การแตะมันเป็นแหล่งพลังงานสามารถช่วยหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้

Read More